Лищин

(ЩЁФӘ)

Вэту жәжәрди. Фонни ямир-дунҗинди. Зэ санхошон нянди Фамәр йигәрни зэ фоннини. Дуйчў вэту вонди та сылёнди: «Зэ ю җитяи, санйүә чў бади җечи е дони. Ги мама дуан сани хан бу җыдодини».

— Фамәр, ни сылён садини? — тади гәгә, Эрли ба та да җязышон пыйди вынди. — Ги ама ба лищин шәлү бянйили мәю? Вә җиди нянсы ни зозор ги ама ба лищин зу шәлүхали, а җиннянна? Ни ги вә бу фәма? Дансы нэгәли, вә ги ни е бу фә. Ба җыгә хуа фәли, Эрли зули вэту фачили. Фамәр канди Эрли зудёли, ба йиҗонзы бый зы начўлэ ги готу ба «Вәди Гуйҗун ама» щешонли. Җыгәди диха хуали йибазы хуар.

Гуәли бу дади гунфу Эрли хуэйлэли. Ба Фамәрди мын манмар кэкэ йиканса, мыймый ту җынди гәбыи зэ җуәзышон пади фиди җуәҗуәрди. Эрли ба тади шу диха няди хуарҗонзы манмар чучўлэ ги хуарди бонгәрни ба мамади щёнпяр хуашонди. Җыгәди зыху та ги хуарҗонзы ба куон е зўшонли.

Санйүә чў бади ганзо Фамәр ги Эрли са хуа мә фә, ба хуарҗонзы нашон җинли мамади фоннили.

— Вәди гуйҗун ама! Җерди фунү жызышон вә ги ни панвон йүнчи дэ гончённи. Җысы вә ги ни шәлүхади лищин. Гуонсы вә ба җуон щёнпяр дэ хуарҗонзыди куон мәдый зўшон. — Ни мәдый зўшон, кә ю вәни, Эрли да мынлянзы быйху чўлэ, шуни нади зўхади щёнпяр куон е доли мама гынчянли. Зэ йибян ни шәлүкэ лищинли бә манцон вәли, — ги мыймый Эрли на чихынхынди шынчи фәдн.

3. ИСМАЙЛОВА,

Шыйүәди чи, 1990, вуйүә 24, чашанбэ

LIXIN

(XIAOFO)

Waitou rererdi. Fangni yamir-dunjindi. Zai sanhaoni niandi Famor yigerni zai fangnini. Duichu waitou wangdi ta siliangdi: "Zai you jitian, sanyue chu badi jieqi ye daoni. Gei mama duan sani han bu zhidaodini".

- Famor, ni siliang sadini? - tadi gege, Erli ba ta da jiazishang peidi wendi. - Gei ama ba lixin shelü bianyili moyou? Wo jidi niansi ni zaozaor gi ama ba lixin zou shelühali, a jinnianna? Ni gei wo bu foma? Dansi naigeli, wo gei ni ye bu fo.

Ba zhige hua foli, Erli zouli waitou faqili. Famor kandi Erli zoudiaoli, ba yizhangzi bei zi nachulai gei gaotou ba "Wodi Guizhun ama" xieshangli. Zhigedi diha huali yibazi huar.

Guoli bu dadi gunfu Erli huilaili. Ba Famordi men manmar kaikai yikansa, meimei tou zhendi gebei zai zhuozishang padi feidi zhuozhuordi. Erli ba tadi shou diha niadi huarzhangzi manmar chouchulai gei huardi banggerni ba mamadi xiangpiar huashangli. Zhigedi zihou ta gei huarzhangzi ba kuang ye zushangli.

Sanyue chu badi ganzao Famor gei Erli sa hua mo fo, ba huazhangzi nashang jinli mamadi fangnili.

- Wodi guizhun ama! Jierdi rizishang gei ni panwang yunqi dai gangqiangni. Zhisi wo gei ni shelühadi lixin. Guangsi wo ba zhuang xiangpiar dai huazhanzidi kuang modei zushang.

- Ni modei zushang, ke you woni, Erli ba menlianzi beihou chulai, shouni nadi zuhadi xiangpiar kuang ye daoli mama genqianli. Zai yibian ni shelüha lixinli bo mancang woli, - gei meimei Erli na qihenhendi shenqi fodi.

Z. Ismailova

Shiyuedi qi, 1990, wuyue 24 chashanbai

Uploaded 18.10.1998, the original Dungan text added 25.12.2007

Home